Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Rejestry i ewidencje

rejestr.jpeg

REJESTRY I EWIDENCJE

01

Rejestr wydanych decyzji administracyjnych

02

Rejestr wydanych zaświadczeń

03

Rejestr wysłanych wezwań

04

Rejestr wydanych skierowań

05

Rejestr wyjść służbowych

06

Rejestr wyjść prywatnych

07

Rejestr wniosków o udostępnienie danych osobowych do KRUS

08

Rejestr projektów/programów złożonych do dofinansowania

09

Rejestr projektów/programów realizowanych w PUP w Kielcach

10

Rejestr ofert pracy

11

Rejestr wniosków złożonych w PUP w Kielcach

12

Rejestr zwolnień grupowych

13

Rejestr kart indywidualnych uczestników Klubu Pracy

14

Rejestr dokumentacji zajęć grupowych w Klubie Pracy

15

Rejestr wypożyczonego sprzętu Klubu Pracy

16

Rejestr zawartych umów

17

Rejestr naliczonych świadczeń rehabilitacyjnych

18

Rejestr zawartych porozumień

19

Rejestr weksli

20

Rejestr odwołań od decyzji administracyjnych wydanych przez PUP w Kielcach
21

Rejestr skarg i wniosków

22

Rejestr szkoleń pracowników

23

Rejestr oddelegowań pracowników

24

Rejestr pełnomocnictw i upoważnień

25

Rejestr zwolnień lekarskich pracowników

26

Rejestr korespondencji wpływającej do Urzędu

27

Rejestr korespondencji wysyłanej przez Urząd

28

Rejestr zamówień publicznych

29

Rejestr kontroli wewnętrznych

30

Ewidencja osób bezrobotnych

31

Ewidencja osób poszukujących pracy

32

Ewidencje korespondencji z innymi instytucjami

33

Ewidencja aktów normatywnych własnych

34

Ewidencja osobowa pracowników

35

Ewidencja korespondencji pomiędzy komórkami organizacyjnymi PUP w Kielcach

36

Ewidencje korespondencji z obywatelami

37

Ewidencja udzielonych refundacji
38

Ewidencja udzielonych dotacji

39

Ewidencja delegacji służbowych

40

Ewidencja środków trwałych

41

Ewidencja dokumentów przekazanych do archiwum zakładowego

42

Ewidencja opinii prawnych

43

Ewidencja czasu pracy pracowników


 

Dane adresowe
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
25-620 Kielce
ul. Kolberga 4
Telefon: (41) 367-11-00
Fax: (41) 367-11-99
 
e-mail:
kielce.praca.gov.pl
NIP: 959-08-29-453
REGON: 291149104
Statystyki odwiedzin
Dzisiaj: 260
W tym miesiącu: 12189
Wszystkich odwiedzin: 1478435
Polityka prywatności