Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Elektroniczny Urząd Podawczy

Informujemy , iż dnia 29 kwietnia 2008 roku został uruchomiony Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach , który spełnia ustawowy wymóg określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.09.2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. 2005 Nr 200, poz. 1651). 

Kliknij tutaj aby przejśc do elektronicznych formularzy
oraz przesyłania plików dokumentów do PUP Kielce

Za pośrednictwem formularzy można przesyłać do urzędu pisma w sprawach :

- Oświadczenie bezrobotnego skierowanego do odbycia przygotowania zawodowego.
- Oświadczenie o dochodach.
- Wniosek o dodatek aktywizacyjny.
- Wniosek o pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia.
- Wniosek o przyznanie stypendium na kontynuowanie nauki
- Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy (Europejskiego Funduszu Społecznego) jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia lub osobą zależną
- Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
- Wniosek o usunięcie danych osobowych
- Zgłoszenie wolnego miejsca pracy lub przygotowania zawodowego
- Złożenie sprawy do urzędu

 

Możliwe jest też złożenie dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach na miejscu w godzinach pracy od 7:15 do 14:30 w Kancelarii Urzędu:

Akceptowane nośniki danych to dyskietka 1.44 MB 3.5, pamięć masowa USB 1.1/2.0 obsługiwana i wykrywana przez MS Windows XP umożliwiające zapis Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Powiatowego  Urzędu Pracy w Kielcach:


Formaty załączników akceptowane przez PUP Kielce:
doc, rtf dla MS Word 6.0/95/97/2000,
xls dla MS Exel 95/97/2000,
txt dokument tekstowy,
gif, tif, bmp, jpg – pliki graficzne,
pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader,

Wielkość załączników dostarczonych na nośniku danych nie może przekroczyć 8 MB.
Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone.

Uwaga :
    Do składania wyżej wymienionych dokumentów w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu (Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450).

Aktualnie system akceptuje certyfikaty wydane przez:
1) PCC CERTUM - Unizeto Technologies
2) SZAFIR - Krajowa Izba Rozliczeniowa
3) PCCE Sigillum - PWPW

Dane adresowe
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
25-620 Kielce
ul. Kolberga 4
Telefon: (41) 367-11-00
Fax: (41) 367-11-99
 
e-mail:
kielce.praca.gov.pl
NIP: 959-08-29-453
REGON: 291149104
Statystyki odwiedzin
Dzisiaj: 248
W tym miesiącu: 12177
Wszystkich odwiedzin: 1478423
Polityka prywatności